Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Rada rodziców

 

Skład Rady Rodziców

  • przewodnicząca – pani Anna Budna – Opałka
  • z-ca przewodniczącej – pani Monika Jabłońska
  • sekretarz – pani Sylwia Antkowiak
  • skarbnik – pani Jolanta Makarska
Skip to content