Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Dlaczego warto skorzystać z usług naszego przedszkola?

Przedszkole posiada 125 miejsc przeznaczonych dla dzieci 3, 4, 5 i 6-cio letnich. Funkcjonuje 5 grup wiekowych. 

Godziny pracy przedszkola dostosowane są do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań rodziców. Aktualnie przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30-16.30

Budynek i otoczenie przedszkola jest zadbane, bezpieczne, monitorowane przez 24 godziny. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wszyscy pracownicy przedszkola. Uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – otrzymaliśmy jako nieliczne przedszkole w Polsce to zaszczytne wyróżnienie.

Przedszkole zapewnia pełnowartościowe wyżywienie przygotowywane w przedszkolnej kuchni. W ramach całodziennego wyżywienia dzieci spożywają: pierwsze śniadanie – godz. 8 15, drugie śniadanie – godz. 10 30, obiad składający się z drugiego dania – godz. 12 00, oraz zupy obiadowej godz. 14 15.

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami , które poszerzają nasze działania edukacyjno – wychowawcze , np. z Powiatową Biblioteką Oddział dla Dzieci, Fundacją ABC XXI wieku, która promuje kampanię społeczną “Cała Polska Czyta Dzieciom” , z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, Kaczory, Dobrzyca , Związkiem Międzygminnym – Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi , z BWA , Regionalnym Centrum Kultury, Muzeum Okręgowym , Muzeum St. Staszica, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną , z Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Powiatową Komendą Straży Pożarnej , Pilskim Bankiem Żywności.

Duży nacisk kładziemy na nauczenie dzieci wrażliwości na problemy drugiego człowieka, dlatego uczestniczymy w różnych miejskich i ogólnopolskich akcjach społecznych.

Uczymy dzieci samodzielności, radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach.

Wychowujemy dzieci w duchu poszanowania uniwersalnych wartości i norm społecznych oraz zasad właściwego postępowania.

Umiejętności dzieci prezentujemy w lokalnym środowisku, w trakcie imprez miejskich, przedszkolnych, w mediach, a także poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach.

Razem z rodzicami organizujemy różne formy spotkań, np. uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, koncerty, zajęcia popołudniowe z udziałem dzieci i rodziców, bajko-czytanie, wycieczki, pikniki za miastem .

Organizujemy różne formy koncertów i zabaw w ramach integracji całego środowiska przedszkolnego, które corocznie przedstawione są w kalendarzu imprez i uroczystości.

Co roku w sierpniu organizujemy spotkania adaptacyjne dla nowych trzylatków i ich rodziców.

Serdecznie zapraszamy do osobistego odwiedzenia naszego przedszkola. Udzielimy wszelkich wyczerpujących informacji.

Nasze sukcesy

Skip to content