Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Informacje związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

 

INFORMACJE  ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM  NOWEGO ROKU  SZKOLNEGO

 

  1. Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola od 1 września 2021 r.

Jeden rodzic / opiekun  przyprowadza dziecko do godziny 8.15

 

  1. W dużym holu przedszkola będą wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy

wiekowe.

 

  1. W związku z trwającą pandemią nadal obowiązują obostrzenia sanitarne, tj
  • rodzice wchodzą do przedszkola dwoma wejściami tj:

–     wejście nr 1 od strony szkoły podstawowej nr 4 przeznaczone jest dla dzieci i

rodziców grupy  III, IV i V,

–    wejście nr 2 od strony ogródka 3-latków  przeznaczone jest dla dzieci i

rodziców z grupy I i II,

  • rodzice obowiązkowo wchodzą do przedszkola  w maseczkach zasłaniających nos i usta i dezynfekują  ręce przy drzwiach wejściowych ,
  • w szatni , na korytarzach  obowiązuje 1,5 m dystans społeczny między rodzicami/opiekunami i pracownikami przedszkola,
  • dzieci po wejściu do sali obowiązkowo myją  ręce.

 

  1. Dzieci 6 – letnie z grupy V winny być wyposażone w indywidualne maseczki do

przemieszczania się do łazienki  w sali nr 3 lub 4 ( grupa V nie posiada swojej

łazienki przy sali ).

 

  1. O terminie wrześniowego zebrania informacyjnego dla wszystkich nowych

rodziców poinformujemy  w osobnym ogłoszeniu.

 

Skip to content