Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Informacje o dyżurze wakacyjnym

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu.

 Nabór na okres wakacyjny  prowadzimy  od 15 maja do 15 czerwca w następujący sposób:

1) rodzice dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 15 pobierają  i składają DEKLARACJĘ – w swojej grupie. Złożenie deklaracji w wymaganym terminie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na okres wakacji.

2) rodzice dzieci z pozostałych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła składają WNIOSEK ( zamieszczony na stronie internetowej ). Dokumenty należy umieścić w  przygotowanej skrzynce znajdującej się przy biurze dyrektora oraz wpisać się w rejestr.

 O przyjęciu lub nieprzyjęciu  dziecka, na podstawie złożonego wniosku,  rodzice zostaną powiadomieni 18 czerwca poprzez wywieszenie list w siedzibie przedszkola i na stronie internetowej. Informacji telefonicznej o wynikach rekrutacji na okres wakacji nie udzielamy.

DEKLARACJA

Przedszkole_Piła_wniosek_2020-2(1)

Z poważaniem

Izabella Narloch – dyrektor przedszkola

Skip to content