Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Dyżur wakacyjny

 

 Szanowni Państwo

W przedszkolu dostępna jest lista dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na sierpień 2024 r.

W związku z powyższym prosimy o pobranie załączników, wydrukowanie i złożenie ich do 30 czerwca 2024r.

– informacja o zasadach pobierania opłat (w 2 egzemplarzach dla każdego dziecka) wraz z listą osób upoważnionych do odbioru;

– karta informacyjna o dziecku;

– oświadczenie (w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko).

 

Dokumenty prosimy składać u dyrektora lub referenta w godzinach 8.30-16.00

 

KARTA INFORMACYJNA

oświadczenie rodzeństwo

INFORMACJA o opłatach na sierpień 2024-1

 

Skip to content